Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Ερμηνευτική ταφόπλακα για ΣΣΕ!!!

 Δημοσιεύτηκε η ερμηνευτική "ταφόπλακα" των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Μεταξύ άλλων υπάρχει χρονοδιάγραμμα μετενέργειας, διάρκεια ισχύος της νέας ΣΣΕ από 1 έως 3 χρόνια, με το άρθρο 4 να έχει την τιμητική του μια και προβλέπει την πλήρη εξαθλίωση των εργαζομένων αφού προβλέπει αύξηση αποδοχών μόνο εφόσον το ποσοστό ανεργίας πέσει κάτω του 10%!!!
Στο άρθρο 2 παραμένουν τα βασικά επιδόματα όπως: οικογενειακό (τέκνων), προϋπηρεσίας, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας.
Όταν παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη  ή την καταγγελία της σ.σ.ε και δεν συναφθεί νέα σ.σ.ε, τότε όλοι οι κανονιστικοί όροι που αφορούν επιδόματα παύουν να ισχύουν.
Όλα τα άλλα επιδόματα καταργούνται!!!
Δικαίωμα για προσφυγή στη διαιτησία γίνεται μόνο για θέματα που αφορούν τον καθορισμό βασικού μισθού ή/και ημερομισθίου και μόνο εάν συναινούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή με κοινή συμφωνία των μερών και όχι μονομερώς Στο μόνο που μπορεί να αποφανθεί ο διαμεσολαβητής είναι για το βασικό μισθό, οπότε ουσιαστικά καταργεί και τον ρόλο του ΟΜΕΔ.
Το άρθρο 5 άρει την μονιμότητα από όλες τις ρυθμίσεις που διέπονται από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Έχει ισχύ και εφαρμόζονται και στις επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα!!
Οι πίνακες αμοιβών αλλά και όλη η εγκύκλιο βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: