Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης ανθυγιεινής εργασίας (φεκ 465/β/24/2/2012)

Δημοσιεύτηκε τελικά το πολυσυζητημένο φεκ που καθορίζει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/11.
Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 28/2/2012, το επίδομα διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:
Κατηγορία Α' σε 150 €
Κατηγορία Β' σε 70 €
Κατηγορία Γ' σε 35 €
Οι χειριστές μηχανημάτων έργου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται στην Α' κατηγορία.
Ολόκληρη η απόφαση που περιλαμβάνει τους δικαιούχους βρίσκεται:

Δεν υπάρχουν σχόλια: