Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Ερμηνευτική ταφόπλακα για ΣΣΕ!!!

 Δημοσιεύτηκε η ερμηνευτική "ταφόπλακα" των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Μεταξύ άλλων υπάρχει χρονοδιάγραμμα μετενέργειας, διάρκεια ισχύος της νέας ΣΣΕ από 1 έως 3 χρόνια, με το άρθρο 4 να έχει την τιμητική του μια και προβλέπει την πλήρη εξαθλίωση των εργαζομένων αφού προβλέπει αύξηση αποδοχών μόνο εφόσον το ποσοστό ανεργίας πέσει κάτω του 10%!!!
Στο άρθρο 2 παραμένουν τα βασικά επιδόματα όπως: οικογενειακό (τέκνων), προϋπηρεσίας, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας.
Όταν παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη  ή την καταγγελία της σ.σ.ε και δεν συναφθεί νέα σ.σ.ε, τότε όλοι οι κανονιστικοί όροι που αφορούν επιδόματα παύουν να ισχύουν.
Όλα τα άλλα επιδόματα καταργούνται!!!
Δικαίωμα για προσφυγή στη διαιτησία γίνεται μόνο για θέματα που αφορούν τον καθορισμό βασικού μισθού ή/και ημερομισθίου και μόνο εάν συναινούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή με κοινή συμφωνία των μερών και όχι μονομερώς Στο μόνο που μπορεί να αποφανθεί ο διαμεσολαβητής είναι για το βασικό μισθό, οπότε ουσιαστικά καταργεί και τον ρόλο του ΟΜΕΔ.
Το άρθρο 5 άρει την μονιμότητα από όλες τις ρυθμίσεις που διέπονται από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Έχει ισχύ και εφαρμόζονται και στις επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα!!
Οι πίνακες αμοιβών αλλά και όλη η εγκύκλιο βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

read more “Ερμηνευτική ταφόπλακα για ΣΣΕ!!!”

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Απάντηση του ΟΛΠ στην ερώτηση βουλευτών για την κατασκευή της προβλήτας 1 στο ΣΕΜΠΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με ερώτηση βουλευτών για τα θέματα οικονομικών διαφορών κατά την κατασκευή του Σταθμού εμπορευματοκιβωτίων ΟΛΠ Α.Ε. (Προβλήτας Ι ) στο Νέο Ικόνιο ανακοινώνονται τα ακόλουθα :
1. Tο έργο αυτό προκηρύχθηκε το 2003, η σύμβαση με τον Ανάδοχο υπογράφτηκε το 2005, περατώθηκε το 2009. Παράλληλα το 2008 με ανάθεση δόθηκε και το έργο της προέκτασης του ίδιου Προβλήτα με παράδοση το 2010.
2. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου υπογράφτηκαν 47 λογαριασμοί με πίνακες υπολογισμού. Το έργο δεν έχει παραληφθεί ακόμα οριστικά από το Δ.Σ. του Οργανισμού.
3. Κατά την διαδικασία του τελικού οικονομικού ελέγχου του 2011 διαπιστώθηκαν από τον ΟΛΠ Α.Ε. και την ανάδοχο εταιρεία λανθασμένα στοιχεία εφαρμογής επί ορισμένων συντελεστών αναθεώρησης του ΥΠΕΧΩΔΕ.
4. Μετά από διαπιστώσεις και καταγγελίες που έγιναν στις 25.01.12, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού κ. Γιώργος Ανωμερίτης αυθημερόν:
(α) ανέθεσε στη Δ/νση Επιθεώρησης την άμεση διοικητική και οικονομική διερεύνηση του θέματος και (β) ανέθεσε στο Γενικό Διευθυντή τη διεξαγωγή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον καταλογισμό πιθανών διοικητικών ευθυνών.
5. Από την οικονομική διερεύνηση της εκτέλεσης των έργων, κατά τη διαδικασία οριστικής παράδοσης κυρίως σε λογαριασμούς μεταξύ των ετών 2007 και 2009, διαπιστώθηκαν διαφορές υπέρ του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ύψους 6.785.627 Ευρώ.
6. Η ανάδοχος εταιρία αναγνώρισε τις διαφορές αυτές και ανέλαβε την υποχρέωση άμεσης επιστροφής των ποσών αυτών.
7. Η διοικητική εξέταση και η ΕΔΕ συνεχίζονται. Η περάτωση τους και τα συμπεράσματα τους θα ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδος, οπότε και θα ανακοινωθούν επισήμως στο Δ.Σ.
8. Σημειώνεται ότι (α) από το 2010 έχει ενταχθεί νέο σύστημα παρακολούθησης των εκτελούμενων έργων, (β) όλοι οι απαιτούμενοι διαγωνισμοί γίνονται με ανοιχτές διαδικασίες προκήρυξης με ταυτόχρονη ανάρτηση στο διαδίκτυο, (γ) για κάθε σημαντικό έργο θα προσλαμβάνεται εξωτερικός σύμβουλος- ελεγκτής για την ποιοτική και οικονομική παρακολούθηση της εκτέλεσης του και (δ) για όλα τα λοιπά έργα της τελευταίας δεκαετίας ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί σύντομα από ελεγκτική τεχνική εταιρία η συνολική έρευνα της ορθής οικονομικής διαχείρισης τους.
read more “Απάντηση του ΟΛΠ στην ερώτηση βουλευτών για την κατασκευή της προβλήτας 1 στο ΣΕΜΠΟ”

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Ερωτηματικά δημιουργούν οι σημαντικές υπερβάσεις δαπανών υλοποίησης έργων της ΟΛΠ

Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας- Οικονομικών με θέμα: «Ερωτηματικά δημιουργούν οι σημαντικές υπερβάσεις δαπανών υλοποίησης έργων της ΟΛΠ Α.Ε. σε σχέση με τα ποσά που προέβλεπαν οι συμβάσεις ανάθεσης» κατέθεσαν οι βουλευτές
Θοδωρής Δρίτσας Α΄ Πειραιά και Νησιών, Παναγιώτης Λαφαζάνης Β΄ Πειραιά.

Αναλυτικά:
«Σημαντικές υπερβάσεις διαπιστώνονται στις δαπάνες των έργων κατασκευής και επέκτασης του προβλήτα Ι του λιμανιού του Πειραιά στο Σταθμό εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) σε σχέση με τα ποσά που προέβλεπαν οι σχετικές συμβάσεις ανάθεσης.
Ειδικότερα, για την υλοποίηση του έργου «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο - Προβλήτα Ι» που ολοκληρώθηκε το 2009, ενώ το ποσό της σύμβασης ανάθεσης μετά την έκπτωση ανερχόταν σε 24.592.590 ευρώ, το έργο τελικά κόστισε 49. 159. 357 ευρώ.
Αντίστοιχα, για το έργο «Προέκταση Προβλήτα Ι ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου», ενώ το ποσό της σύμβασης ανάθεσης ήταν 14.664.899 ευρώ μετά την έκπτωση, το τελικό κόστος του έργου που ολοκληρώθηκε το 2010 ανήλθε στο ποσό των 23. 806. 739 ευρώ. Συνολικά οι υπερβάσεις των δαπανών σε σχέση με το περιεχόμενο των συμβάσεων ανήλθαν στο ποσό των 33.708.607 ευρώ.
Δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε καταγγελία υπαλλήλων της ΟΛΠ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία μέρος αυτών των υπερβάσεων που ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ και για τα δύο έργα, εισπράχθηκαν παρανόμως από τον ανάδοχο ο οποίος υπολόγισε λανθασμένα – και προς όφελος του - τους εγκεκριμένους συντελεστές αναθεώρησης.
Αυτές οι σημαντικές υπερβάσεις που στην περίπτωση του πρώτου έργου φθάνουν ακόμα και στο 100% του αρχικού ποσού της σύμβασης και υπολογίζονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ δεν μπορεί παρά να δημιουργούν έντονο προβληματισμό και ερωτηματικά. Αυτές οι υπερβάσεις αποτελούν δε πρόκληση ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία που οι εργαζόμενοι και γενικότερα τα φτωχά λαϊκά στρώματα στενάζουν από τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους στο όνομα της δήθεν «προσπάθειας για μείωση της κρατικής σπατάλης» .

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

1. Που οφείλονται οι σημαντικές υπερβάσεις στο τελικό κόστος υλοποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων έργων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις ανάθεσης;
2. Με ποια κριτήρια οι διοικήσεις της ΟΛΠ Α.Ε. ενέκριναν την αναθεώρηση των ποσών των συμβάσεων ανάθεσης και την αύξηση του τελικού κόστους των έργων; Ήταν ενήμερη η πολιτική ηγεσία που έχει την αρμοδιότητα εποπτείας της ΟΛΠ Α.Ε. για αυτές τις αποφάσεις;
3. Επιβεβαιώνουν την πληροφορία ότι υπήρξε καταγγελία υπαλλήλων της ΟΛΠ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος υπολόγισε προς όφελος του τους εγκεκριμένους συντελεστές αναθεώρησης, με αποτέλεσμα να εισπράξει παρανόμως από τον Οργανισμό υψηλά χρηματικά ποσά,;
4. Στην περίπτωση που επιβεβαιώνουν την αναφερόμενη στο κείμενο της ερώτησης καταγγελία, υπήρξε σχετική διερεύνηση και ποια τα αποτελέσματα της; Διαπιστώθηκαν ευθύνες ή παραλείψεις των αρμόδιων υπηρεσιών της ΟΛΠ Α.Ε. που είχαν την ευθύνη για τον έλεγχο του ορθού υπολογισμού των συντελεστών αναθεώρησης;
5. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα συνεχιστεί η πρακτική των υπερβάσεων του κόστους των έργων σε σχέση με τις αρχικές τους συμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Οργανισμού και συνεπώς το δημόσιο συμφέρον;

Παρακαλούμε για την κατάθεση των σχετικών αποφάσεων καθώς και αποσπασμάτων πρακτικών των συνεδριάσεων των διοικητικών συμβουλίων της ΟΛΠ Α.Ε. στα οποία εγκρίθηκαν οι αναθεωρήσεις των ποσών που προέβλεπαν οι αρχικές συμβάσεις για τα δύο έργα που αναφέρονται στο κείμενο της ερώτησης.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θοδωρής Δρίτσας  Α΄ Πειραιά και Νησιών

Παναγιώτης Λαφαζάνης Β΄ Πειραιά»
Χμμμ.... Τώρα εγώ να μην περιμένω εξελίξεις για μια παράμετρο αυτού του θέματος που με αφορά, με εκ δίωξή μου μέσω ΕΔΕ για παλαιότερη δημοσιοποίηση μέρους του παραπάνω θέματος;;;
Εν αναμονή των απαντήσεων λοιπόν, ΥΠΟΜΟΝΗ!!!!

read more “Ερωτηματικά δημιουργούν οι σημαντικές υπερβάσεις δαπανών υλοποίησης έργων της ΟΛΠ”

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

"Κουρέψτε τώρα τα δάνεια ιδιωτών προς τις τράπεζες"

Το "κούρεμα" των δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων προς τις τράπεζες ζητά ο Βουλευτής Γιώργος Βαγιωνάς με  ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης. Επικαλούμενος το παράδειγμα της Ισλανδίας, ο Γ. Βαγιωνάς ζητάει από την κυβέρνηση να θέσει ως προϋπόθεση για την χορήγηση των 25 δις ευρώ ενίσχυση ρευστότητας προς τις τράπεζες, που προβλέπονται από το νέο Μνημόνιο, το "κούρεμα" των δανειακών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων που θα αποτελούσε μία σημαντική ανάσα για την ελληνική κοινωνία. Επιπλέον, στην ερώτηση που κατέθεσε, ο κ. Βαγιωνάς ζητάει από την κυβέρνηση να πάρει μέτρα ενάντια στις ιδιωτικές εταιρίες του εξωτερικού που αγοράζουν από τις ελληνικές τράπεζες το χρέος Ελλήνων διεκδικώντας ακόμα και την κατάσχεση ιδιωτικών περιουσιών. Ο Βουλευτής Γ. Βαγιωνάς έχει μία και ξεκάθαρη θέση από την αρχή που ξέσπασε η σημερινή κρίση στη χώρα μας: "Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς την προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις αδηφάγες διαθέσεις των αγορών. Και εδώ εναπόκειται ο ρόλος της πολιτείας".  Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την  ερώτηση του Βουλευτή Γ. Βαγιωνά.read more “"Κουρέψτε τώρα τα δάνεια ιδιωτών προς τις τράπεζες"”

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης ανθυγιεινής εργασίας (φεκ 465/β/24/2/2012)

Δημοσιεύτηκε τελικά το πολυσυζητημένο φεκ που καθορίζει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/11.
Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 28/2/2012, το επίδομα διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:
Κατηγορία Α' σε 150 €
Κατηγορία Β' σε 70 €
Κατηγορία Γ' σε 35 €
Οι χειριστές μηχανημάτων έργου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται στην Α' κατηγορία.
Ολόκληρη η απόφαση που περιλαμβάνει τους δικαιούχους βρίσκεται:

read more “Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης ανθυγιεινής εργασίας (φεκ 465/β/24/2/2012)”