Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Ευχές από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Θεόδωρος Κ. Κωνσταντινίδης
Αν. Καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ
Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: