Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η νέα μέθοδος προ εκπαίδευσης ξεκινά με αρκετή θεωρία και εικονική εκπαίδευση αρκετών ωρών, ώστε να εκμηδενιστεί ό κίνδυνος ατυχήματος.Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος υπάρχει ηλεκτρονική αξιολόγηση των ικανοτήτων του εκπαιδευόμενου, ο χρόνος ασφαλούς εκτέλεσης, βαθμολογία και επόμενο στάδιο.
Για να ξεκινήσει κάποιος να εκπαιδευτεί έστω και στην εικονική εκπαίδευση, πρέπει να περάσει επιτυχώς μέσω εξετάσεων, το θεωρητικό στάδιο, αφομοιώνοντας ύλη τόσο μηχανολογική όσο και ηλεκτρολογική. Η προ εκπαίδευση απαιτεί εικονική εκπαίδευση και αξιολόγηση ικανοτήτων με βαθμολογία.
Σκοπός της προ εκπαίδευσης είναι να εξοικειωθούν τα χέρια αλλά και το ένστικτο με τις επαναλήψεις των κινήσεων.
Στόχος του προγράμματος είναι ο υποψήφιος όταν προχωρήσει στην επόμενη φάση, να είναι όσο το δυνατόν καταρτισμένος προκειμένου να προχωρήσει ως βοηθός χειριστή στο επόμενο στάδιο που είναι οι πραγματικές συνθήκες εκπαίδευσης, με ασφάλεια και μηδενικά ατυχήματα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: