Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Έρευνα αγοράς του ΟΛΘ για ΜΑΠ.

  Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης διενεργεί έρευνα αγοράς με την διαδικασία διαπραγμάτευσης (έρευνα αγοράς), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια επτακοσίων δέκα (710) ζευγών υποδημάτων ασφαλείας για το Λιμενεργατικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό, Χειριστές Μηχανημάτων και εβδομήντα έξι (76) ζευγών υποδημάτων ασφαλείας για τους Ηλεκτροτεχνίτες της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για το έτος 2011 και 2012 σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.
Διαβάστε όλη την ανακοίνωση:ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: