Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Απόφαση ΟΜΕΔ για ΣΣΕ Τεχνικών έργων

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΟΜΕΔ που αφορά τη ΣΣΕ χειριστών των τεχνικών έργων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση μια και μειώνετε η ΣΣΕ στα επίπεδα του 2009, αλλά και επιπλέον μείωση του επιδόματος ειδικών συνθηκών από 15% σε 13% επί του νέου βασικού.
Επίσης η υπερεργασία πέραν του 40ωρου και 5 επιπλέον του ωραρίου ώρες αμείβονται από 1/11/2011 με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο με ποσοστό 20% επί του βασικού.
Η υποχρέωση της επάνδρωσης μηχανημάτων έργων με βοηθούς από 1/11/2011 καταργείτε.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 14/2/2011 εκτός αν ορίζετε διαφορετικά στα επί μέρους άρθρα.

Η πλήρης σύμβαση σε pdf βρίσκετε (ΕΔΩ)
Πίνακας αποδοχών σε pdf βρίσκετε (ΕΔΩ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: