Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Ενδιαφέρον για κατασκευή Ιστοσελίδας

Το Σωματείο χειριστών Πειραιά στα πλαίσια έκδοσης του νέου ΠΔ ξεκίνησε την αναζήτηση προσφορών κατασκευής επαγγελματικής ιστοσελίδας. Αν κάποιος γνωρίζει ή έχει φίλους web desainers ας επικοινωνήσει μαζί μου ώστε να δοθούν οι απαιτήσεις και να καταθέσουν επίσημα την οικονομική τους προσφορά για τις ανάλογες εργασίες, προκειμένου να εισαχθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης και να κυρωθεί από το ΔΣ 
Διαβάστε τις απαιτήσεις κατασκευής παρακάτω:Προσφορά για κατασκευή Ιστοσελίδας

read more “Ενδιαφέρον για κατασκευή Ιστοσελίδας”