Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Έκεθεση επαγγελματικού κινδίνου από osha europa

 Η έκθεση παρουσιάζει τους επαγγελματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι του τομέα των μεταφορών και παρέχει πρόβλεψη σχετικά με τις αναμενόμενες μελλοντικές εξελίξεις. Περιλαμβάνει αναλύσεις στατιστικών στοιχείων και μελετών και απευθύνεται τόσο σε ανθρώπους που εργάζονται στον εν λόγω τομέα όσο και σε υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Σε μια σειρά εκθέσεων για συγκεκριμένες χώρες και θέματα παρέχεται στατιστική εικόνα αυτού του βιομηχανικού τομέα στην Ευρώπη, μαζί με παραδείγματα ορθής πρακτικής και πρόληψης.
Όλη η ανάρτηση βρίσκετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
 http://osha.europa.eu/el/sector/rail_air_water_transport

Εμείς θα ρίξουμε μια ματιά στο κομμάτι της έκθεσης που αφορά το χώρο μας με μερική αναδημοσίευση...

Κίνδυνοι και πηγές κινδύνων που αφορούν τους εργαζομένους στις πλωτές μεταφορές
Στους κύριους φυσικούς κινδύνους περιλαμβάνονται:
  • η έκθεση σε θόρυβο και κραδασμούς, οι στατικές θέσεις του σώματος, όπως η παρατεταμένη καθιστική εργασία και η ορθοστασία
  • η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
  • η εργασία σε κλειστούς χώρους, η εισπνοή αναθυμιάσεων και καπνών, η διακίνηση επικίνδυνων ουσιών (καυσαέρια, χημικά προϊόντα εντός του οχήματος, καύσιμα, έκθεση κατά τη φόρτωση, την εκφόρτωση και κατά τη στάση σε χώρους ανάπαυσης, προϊόντα καθαρισμού, εργασίες συντήρησης κ.λπ.)
  • οι κλιματικές συνθήκες (ζέστη, κρύο, ρεύματα αέρα, βροχή κ.λπ.) και οι αλλαγές της θερμοκρασίας
  • περιορισμένα περιθώρια βελτίωσης εργονομικών συνθηκών εργασίας και του υγιεινού τρόπου ζωής.

• Σύμφωνα με έρευνες και εθνικές μελέτες, η κόπωση αναφέρεται συχνά ως πρόβλημα υγείας στον τομέα των μεταφορών.
Ο φόρτος εργασίας αυξάνεται, ενώ η συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα που αφορούν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας τους είναι μικρή. Στο πρόβλημα αυτό ενδέχεται να συμβάλλουν η αύξηση της κυκλοφορίας, η εξ αποστάσεως παρακολούθηση, οι απαιτήσεις των πελατών και οι αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας. Τις περισσότερες φορές, οι εργαζόμενοι στις μεταφορές έχουν ακανόνιστο και διευρυμένο ωράριο, εργάζονται τις αργίες ή τα Σαββατοκύριακα, και μπορεί να βρίσκονται μακριά από την οικογενειακή εστία για μεγάλο χρονικό διάστημα.


 Όλη η έκθεση σε PDF βρίσκετε εδώ καταρτισμένη στην Αγγλική γλώσσα..

osha.europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια: