Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Απόφαση - βόμβα του Συμβουλίου Επικρατείας!!!


Αντισυνταγματική η άσκηση δικαιώματος του εκλέγειν και εκλεγέσθαι σε αλλοδαπούς, μη Έλληνες πολίτες!!! 
Με την Σ.τ.Ε. 350/2011 (Δ΄ Τμήμα, 7μ.) απόφασή του, το ΣΤΕ αποφάνθηκε ότι στις δημοτικές εκλογές που έλαβαν μέρος αλλοδαποί, μη Έλληνες πολίτες είναι ανίσχυρες ως αντίθετες!!!
Με αυτή την απόφαση βρίσκονται αίολες όλες οι εκλογικές διαδικασίες στα εκλογικά διαμερίσματα που έλαβαν μέρος οι αλλοδαποί που εντάχθηκαν στο εκλογικό σώμα με το Νόμο 3838/2010.
Οι ενστάσεις που έγιναν μέχρι σήμερα με το αιτιολογικό προσέλευση αλλοδαπών στην εκλογική διαδικασία, είναι πλέον βάσιμες.
Βγαίνει επίσης το συμπέρασμα ότι αφενός τα δικαστήρια θα έχουν πολύ δουλειά να κάνουν και αφετέρου ενδέχεται να ξαναδούμε κάλπες για δημοτικές εκλογές, σε πολλά δημοτικά διαμερίσματα της χώρας μας!!!

Παραθέτω μερική αναδημοσίευση της απόφασης

"Με την απόφαση Σ.τ.Ε. 350/2011 (Δ΄ Τμήμα, 7μ.) παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου το ζήτημα της συνταγματικότητας των διατάξεων των άρθρων 1 (παρ. 1, 2 και 6) και 24 του ν. 3838/2010, με τις οποίες εισάγονται νέες προϋποθέσεις για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, και των άρθρων 14 έως 21 του ίδιου νόμου, με τις οποίες προβλέπεται η συμμετοχή αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
Περαιτέρω, με την ίδια ως άνω απόφαση έγιναν δεκτά και τα εξής: Από τον συνδυασμό των άρθρων 1 παρ. 2 και 3, 52 και 102 παρ. 2 του Συντάγματος προκύπτει ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως έχουν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα εν όψει των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι οργανισμοί αυτοί, αλλά και διότι η εκλογή αυτή ανάγεται στην πολιτική ζωή της Χώρας γενικώς. Εξ άλλου, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοικήσεως αποτελεί λειτούργημα απαραίτητο για την πραγμάτωση της λαϊκής κυριαρχίας, ως τοιαύτης νοούμενης της ασκούμενης από τον λαό ως εκλογικό σώμα απαρτιζόμενο μόνο από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου Έλληνες πολίτες.
Συνεπώς, τόσο η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν, όσο και η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές αυτές επιφυλάσσεται μόνον στους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διατάξεως του Συντάγματος.
 Συνεπώς, οι ρυθμίσεις των άρθρων 14 έως 21 του ν. 3838/2010, με τις οποίες απονέμεται σε αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι ανίσχυρες ως αντίθετες προς τα άρθρα 1 παρ 2 και 3, 52 και 102 παρ. 2 του Συντάγματος."

Όλο το σκεπτικό θα το βρείτε  (ΣΤΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: