Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Μείον 9% στις αποδοχές, προβλέπει η πρώτη ειδική σύμβαση


Γενική μείωση στις πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζόμενών της, κατά 9%, προβλέπει η πρώτη ειδική επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας που υπέγραψε η εταιρεία ΝΕΟΓΑΛ στη Δράμα, και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου.

Αν και τα συνδικάτα εκφράζουν τη ριζική τους διαφωνία στον πρόσφατο νόμο, το σωματείο της εταιρείας φέρεται να συμφώνησε, με μεγάλη πλειοψηφία, και μάλιστα χωρίς να ορίζεται πως υπάρχουν άμεσα οικονομικά προβλήματα που οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Στην αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκε στο ΣΕΠΕ (μόνον έτσι, είναι νόμιμη η όποια σύμβαση) αναφέρεται μεταξύ άλλων, πως η απόφαση ελήφθη προκειμένου να προσαρμοστεί η εταιρεία στις νέες συνθήκες της αγοράς και να διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και κρίθηκε αναγκαία για να αποφευχθεί η αύξηση στις τιμές των προϊόντων της εταιρείας και η μείωση της ανταγωνιστικότητάς της. Η νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ επεξεργάστηκε εγκύκλιο που απέστειλε ήδη στα εργατικά κέντρα και της ομοσπονδίες εργαζομένων, υποστηρίζοντας ότι οι ειδικές συμβάσεις είναι το έσχατο μέτρο που μπορεί να αποδεχθεί ένα συνδικάτα. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της όποιας διαδικασίας, είναι η διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και των λοιπών εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ:

Βασική προϋπόθεση για την σύναψη επιχειρησιακής σύμβασης η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και σε επιχειρήσεις κάτω των 50 ατόμων, είναι η σύμφωνη γνώμη του σωματείου των εργαζομένων. Όπου δεν υπάρχει σωματείο απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της κλαδικής οργάνωσης από την οποία εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι ή της Ομοσπονδίας τους. Σε περίπτωση άρνησης του σωματείου, της κλαδικής οργάνωσης ή της Ομοσπονδίας στις προτάσεις της εργοδοσίας δεν μπορεί να ισχύσει ειδική επιχειρησιακή σύμβαση. Συνεχίζει να ισχύει η υπογραφείσα κλαδική ΣΣΕ.

Προκειμένου να συναφθεί ειδική ΕΣΣΕ, πρέπει να κατατεθεί από τον εργοδότη αλλά και από το σωματείο ή την Ομοσπονδία αιτιολογική έκθεση με τους λόγους που δικαιολογούν την πρόθεση για την υπογραφή της, στο Συμβούλιο κοινωνικού ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας. Το ΣΚΕΕΕ μπορεί να διατυπώσει απλή γνώμη για την σκοπιμότητά της.

Στο πλαίσιο της Ειδικής Επιχειρησιακής σύμβασης είναι δυνατόν οι μισθοί να αποκλίνουν από την αντίστοιχη κλαδική ΣΣΕ. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούν να είναι κάτω από τις προβλέψεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται διάταξη στο νόμο για απαγόρευση των απολύσεων κατά την διάρκεια ισχύος της Ειδικής ΕΣΣΕ μπορεί και πρέπει να απαιτηθεί απ’ τον εργοδότη η διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας κατά την διάρκεια ισχύος της συγκεκριμένης σύμβασης.

Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: