Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Ξεκινούν οι μετατάξεις στους ΟΤΑ

Οι διαδικασίες κατάργησης ή συγχώνευσης πάνω από 5.000 δημοτικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που ανήκουν σε ΟΤΑ, ξεκίνησαν και τυπικά από σήμερα, στοχεύοντας στην μείωσή τους σε περίπου 1.500 νέους οργανισμούς. Όλες οι διαδικασίες συγχωνεύσεων, που θα προκαλέσουν τη μετάταξη ή μετακίνηση περίπου 20.000 μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δύο σχετικές εγκυκλίους που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών και υπογράφει ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος.Έτσι, όπως αναφέρει η εγκύκλιος, κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τους τομείς κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος.
Στην περίπτωση που ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ενώ κάθε δήμος μπορεί να έχει ή να συστήνει ακόμη ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα (δημοτικό λιμενικό ταμείο).Επίσης, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» προβλέπονται συγχωνεύσεις όλων των ΝΠΔΔ σε δύο, όλων των σχολικών επιτροπών σε δύο (για δήμους άνω των 300.000 κατοίκων), όλων των κοινωφελών επιχειρήσεων σε μία και όλων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης σε μία.
Το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.Επιπλέον, εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της συγχώνευσης, καταρτίζεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του νέου νομικού προσώπου.
Το τακτικό προσωπικό, οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νέο νομικό πρόσωπο, μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεών τους.Ακόμη, στην επιχείρηση που προκύπτει μετά τη συγχώνευση, μεταφέρεται και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κοινωφελών επιχειρήσεων, σε αντίστοιχες θέσεις, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
Το πλεονάζον προσωπικό (αορίστου χρόνου) της επιχείρησης, μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα του οικείου δήμου, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Τέλος, σε κάθε δήμο θα λειτουργούν δύο σχολικές επιτροπές, μία για την πρωτοβάθμια και μία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ στους δήμους με πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα.

troktiko
read more “Ξεκινούν οι μετατάξεις στους ΟΤΑ”

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Θανατηφόρο ατύχημα στην Εύβοια!!!


  Δυστυχώς το 2011 δεν ξεκίνησε καλά…

Ήδη μετράμε δυο θανάτους συναδέλφων μας από το εργατικό ατύχημα και οι δυο χειριστές μηχανημάτων.

Ο συνάδελφος Νίκος Λάλος, 54 ετών, εργαζόμενος στην επιχείρηση γερανών Ρουμελιώτη, έχασε τελείως άδικα τη ζωή του.

Καλούμε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους, δίνοντας μεγάλη έμφαση στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, έτσι ώστε με την πρόληψη και την εκπαίδευση, οι εργοδότες να δίνουν τη δέουσα προσοχή.

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, η εντατικοποίηση της εργασίας και οι αφόρητες πιέσεις, που δέχονται οι εργαζόμενοι, δυστυχώς φέρουν ανεπανόρθωτα αποτελέσματα.

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ευβοίας και όλα τα σωματεία εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του άτυχου συναδέλφου μας.

Εργατικό κέντρο Εύβοιας: το 2011 δεν ξεκίνησε καλά.http://eviatop.blogspot.com/

Η οικογένεια των χειριστών θρηνεί άλλα δυο θύματα. Συλλυπητήρια στους οικείους του από όλο τον κλάδο των χειριστών...

Ας τα βλέπει η κυβέρνηση που φέρνει εντός ολίγου την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και ας σκύψει με σοβαρότητα και όχι επιπόλαια στα θέματα του κλάδου.

Ας ξεκινήσει άμεση παρέμβαση στα θέματα που αφορούν την Υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
read more “Θανατηφόρο ατύχημα στην Εύβοια!!!”

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Διευκρινήσειςγια την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και 3845/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3899/2010.Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του Νόμου 3899/2010 απέστειλε η ειδική γραμματεία Δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών ΔΕΚΟ με την αρ.πρωτ. ΕΓΔΕΚΟ 0059/13-01-2011, σχετικά με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν3429/2005 και 3845/2010. Στο νέο Νόμο υπάγονται όλες οι εταιρίες που είχαν εξαιρεθεί με υπουργικές ή ειδικές διατάξεις, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με το ν. 2362/1995.
Όλη η εγκύκλιος βρίσκετε: (ΕΔΩ), όμως παρακάτω θα προσπαθήσουμε να δούμε κάποια επίμαχα κατά τη γνώμη μου σημεία...
Ενότητα Β. «Αναπροσαρμογή αποδοχών εργαζομένων σε δημόσιες επιχειρήσεις και ΝΠΙΔ που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση»
α) Παράγραφος 17: Τίθεται νέο ανώτατο όριο μικτών αποδοχών το οποίο καθορίζεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους Προέδρους, Διοικητές και Δ/ντες Συμβούλους, για τους οποίους εξακολουθεί να εφαρμόζεται το όριο (5.856,08 ευρώ).
Δεδομένου άλλωστε ότι, ο υπολογισμός του ορίου των 1.800,00 ευρώ γίνεται, σύμφωνα με το νόμο, σε δωδεκάμηνη βάση, οι αποδοχές θα υπολογίζονται κάθε μήνα ξεχωριστά, αναγόμενες κάθε φορά σε δωδεκάμηνη βάση και στο τέλος του έτους θα γίνεται εκκαθάριση.
β) Παράγραφος 18: Μείωση κατά 10% του συνόλου των αποδοχών, όταν αυτές υπερβαίνουν, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, το ποσό των 1.800,00 ευρώ. εξαιρούνται: οικογενειακό, ανθυγιεινό ή επικίνδυνης εργασίας.
Διευκρινίζεται ότι η μείωση θα γίνεται στο σύνολο των αποδοχών όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 1.800,00 ευρώ και όχι μόνο στο ποσό κατά το οποίο υπερβαίνουν την βάση των 1.800,00 ευρώ.
Παράδειγμα:
Στις μικτές αποδοχές 2500€ αφαιρούμε οικογενειακό:114€ περίπου και ειδικών συνθηκών ή ανθυγιεινό 170€ περίπου.
Σύνολο: 2216€Χ10%=221,6 € η μείωση.

δ) Παράγραφος 20: Οι πάσης φύσεως αμοιβές για υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εκτός έδρας μετακίνηση και οδοιπορικά απαγορεύεται σε επίπεδο φορέα να υπερβαίνουν το 10% των πάσης φύσεως αποδοχών που καταβάλλονται σε ετήσια βάση.


Ενότητα Γ. Διευκρινήσεις σχετικά με τις πρόσθετες ρυθμίσεις του Ν. 3899/2010 για τις εταιρείες που υπάγονταν ήδη στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Α’ του Ν. 3429/2005

Προκειμένου να υλοποιηθεί η προαναφερόμενη πρόβλεψη του νόμου θα πρέπει η Διοίκηση κάθε εταιρείας να μεριμνήσει για την άμεση σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων με θέμα τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των τριμηνιαίων και των ετήσιων καταστάσεων έτους 2011.  Σημειώνεται ότι οι ορισμένοι από τη γενική συνέλευση των μετόχων, εσωτερικοί ελεγκτές στα πλαίσια και οδηγιών που τους έχουν δοθεί από την Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ, καλούνται να ελέγχουν σε μηνιαία βάση για κάθε εταιρεία την εφαρμογή των μισθολογικών μειώσεων (Ν. 3899, 17.12.2010) καθώς τις λειτουργικές τους δαπάνες, σε μια ευρύτερη προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων.


Αυτά και εις άλλα με υγεία!!!

Εντός ολίγων ημερών, θα κριθεί η αξιοπιστία πολλών λειτουργών της κυβέρνησης αν και κατά πόσο τιμούν τις ενυπόγραφες δεσμεύσεις.

Αναμένουμε... 
read more “Διευκρινήσειςγια την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και 3845/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3899/2010.”

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

ΟΛΠ-Cosco: Στην κόψη του ξυραφιού το Θριάσιο

Επιχειρηματικό θρίλερ με διεθνείς προεκτάσεις βρίσκεται σε εξέλιξη στο λιμάνι του Πειραιά, όπου ΟΛΠ-MSC-Cosco δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει προσέγγιση της ΟΛΠ-MSC με την Cosco να κινδυνεύει να βρεθεί στη…γωνία. Ένα σοβαρό θέμα που προκύπτει είναι το μέλλον της συνεργασίας ΟΛΠ-Cosco για την κατασκευή και εκμετάλλευση του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο. Μετά τις φερόμενες επαφές ΟΛΠ-MSC μπορεί να μην κατέβουν σε κοινοπραξία ο Οργανισμός με τους Κινέζους.

Η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που δικαιώνει στην προσφυγή που είχαν κάνει κατά της πρωτόδικης απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού τον ΟΛΠ και την MSC φαίνεται ότι φέρνει πιο κοντά τις δύο εταιρείες προκειμένου να συνεργαστούν σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον με τις κινήσεις των εμπορευματοκιβωτίων να είναι πεσμένες.
Πληροφορίες θέλουν τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Ανωμερίτη να βρίσκεται σε επαφή με την MSC προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στην προβλήτα Ι του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων. Κίνηση που θα δυναμώσει τον ΟΛΠ και θα αποτελεί «κτύπημα» στην Cosco, αφού η MSC αποτελεί το μεγαλύτερο πελάτη του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, ενώ με τα φορτία της που έφθασαν και τα 1,3 εκ. εμπορευματοκιβώτια τον χρόνο σε ανθηρές περιόδους, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, έστειλε τον ΟΛΠ στη λίστα με τα 50 μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια.
To θέμα αναμένεται να πάρει και πολιτικές διαστάσεις αφού οι Κινέζοι θα αντιδράσουν αν δεν το έχουν κάνει ήδη.

Οι αντιδράσεις των Κινέζων

Μετά τις εξελίξεις αυτές το θέμα είναι πως θα αντιδράσουν οι Κινέζοι που είχαν πάρει ως προίκα την πρώτη σύμβαση που είχαν υπογράψει ΟΛΠ και MSC. Σύμβαση όμως την οποία είχε καταγγείλει η MSC, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΟΛΠ και Cosco για τη διαχείριση της προβλήτας ΙΙ, με αποτέλεσμα ο κινεζικός κολοσσός να μην έχει πια την ασφάλεια που θα του παρείχαν οι 500.000 κινήσεις ετησίως που προέβλεπε το συμβόλαιο.

Το σκληρό πόκερ Cosco-MSC-ΟΛΠ για 3,7 εκ. κουτιά

Η Cosco από την 1η Ιουνίου απογαλακτίστηκε από τον ΟΛΠ και ανέλαβε την πλήρη διαχείριση της προβλήτας ΙΙ.
Το θέμα όμως είναι να βρει πελάτες που θα καλύπτουν την χωρητικότητα που μπορεί να προσφέρει η προβλήτα και θα φθάσει τα 3,7 εκ. εμπορευματοκιβώτια όταν κατασκευαστεί και η προβλήτα ΙΙΙ. Τώρα η προβλήτα ΙΙ έχει χωρητικότητα 1,6 εκ. εμπορευματοκιβωτίων με πρόθεση της Cosco να την αυξήσει στα 2,6 εκ. μέχρι τα μέσα του 2014.
«Στόχος της Σ.Ε.Π. Α.Ε. είναι η μετατροπή του εμπορευματικού σταθμού που διαχειρίζεται, στον πρώτο υπερσύγχρονο λιμένα διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων με εκτιμώμενο όγκο διακίνησης 3,7 εκ. TEU ετησίως» έχει επισημάνει ο επικεφαλής της Cosco στην Ευρώπη, Fu Cheng Qui.
Οι Κινέζοι είχαν κάνει στα μέσα του 2010 προσπάθειες προκειμένου να βρουν τη χρυσή τομή με την MSC ώστε να συνεργαστούν στον Πειραιά διότι χωρίς τον ελβετο-ιταλικό κολοσσό η Cosco δύσκολα θα καλύψει τις ανάγκες της.
Όμως δεν τα «βρήκαν» αφού η MSC είναι «καβάλα στο άλογο». Είναι η μοναδική νύφη αφού όλες οι άλλες εταιρείες είναι «παντρεμένες» με επενδύσεις που έχουν κάνει σε άλλα λιμάνια της Μεσογείου οπότε δεν θα έρθουν στον Πειραιά.

Αναδημοσίευση από το: www.protothema.gr
read more “ΟΛΠ-Cosco: Στην κόψη του ξυραφιού το Θριάσιο”

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Σε ιδιώτες το 44% του ΟΛΠ....

Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να αναμένουμε να δοθούν σε ιδιώτες τουλάχιστον το 44% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Αυτό το συμπέρασμα συνάγεται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση μέχρι την άνοιξη θα ενοποιήσει τα τέσσερα λιμάνια της Αττικής σε ένα, για να αυξήσει την κεφαλαιοποίηση του μεγαλύτερου Οργανισμού Λιμένα της χώρας. Με άλλα λόγια, ο ΟΛΠ και τα λιμάνια της Ραφήνας, της Ελευσίνας και του Λαυρίου θα γίνουν ένα. Με αυτόν τον τρόπο, ο ΟΛΠ, που είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο, θα διαθέτει το 94% των μετοχών και όχι το 75% που κατέχει σήμερα. Στη συνέχεια, θα διαθέσει στο επενδυτικό κοινό το 44% των μετοχών του.
Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών, που είναι βασικός μέτοχος, θα εισπράξει σημαντικά χρηματικά ποσά...
Αναδημοσίευση από το:      www.greekshippingnews.gr

Δεν ξέρω από που βγήκε κάτι τέτοιο.... Είναι όμως ακόμη και σαν φήμη άκρως ανησυχητικό αν σκεφτεί κανείς ότι το πολύπαθο λιμάνι του Πειραιά, ακόμη ψάχνει να βρει την ταυτότητά του, και να συνέλθει από την παραχώρηση που του επέβαλλε η προηγούμενη κυβέρνηση. Η δε σημερινή απ' ότι φαίνεται ξέρει να "χρυσώνει το χάπι" μια και επικαλείται μια ενοποίηση που θα διαθέτει σχεδόν 94% ( 93,75%)...
Μόλις μας εμφάνισαν ένα περιποιημένο πανύψηλο πανέμορφο δένδρο....
Ας ρίξουμε όμως μια ματιά και στο..... δάσος!!!
Ξέχασαν να μας πουν ότι τα λιμάνια Ραφήνας, Ελευσίνας και Λαυρίου που το 100% ανήκουν στο Δημόσιο γίνονται αυτομάτως υποχείρια της πολιτικής σκακιέρας!!!
Μήπως έχουν στο μυαλό τους ένα νέο "επενδυτή-εισπράκτορα" τύπου cosco;;;
Μήπως είναι ο "έμμεσος" τρόπος να παραχωρηθεί (ξεπουληθεί) ότι άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση;;;
Ένα πακέτο μετοχών της τάξης του 44% είναι δέλεαρ για τον κάθε όμιλο...
Ξεχάσαμε όμως τι έγινε με τη μετατροπή του ΟΛΠ σε ανώνυμη εισηγμένη εταιρία το 1999;;;
Άνοιξε αργότερα την όρεξη της επόμενης κυβέρνησης και ξεκίνησε το πλιάτσικο της Δημόσιας περιουσίας...
Ελπίζω και εύχομαι το πάθημα και οι κακές πρακτικές του παρελθόντος να μας δίδαξαν...
Αυτοί που μας κατάντησαν ομήρους των τραπεζών, καλό θα είναι να πάρουν σωστές και όχι ανεγκέφαλες αποφάσεις, αν και όποτε χρειαστεί!
Κάτι μου λέει πως δεν τελειώσαμε ακόμη με τις παραχωρήσεις...
Το λιμάνι του Πειραιά, παραμένει ακόμη ως "Λιμάνι της Αγωνίας"...


read more “Σε ιδιώτες το 44% του ΟΛΠ....”

Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Μείον 9% στις αποδοχές, προβλέπει η πρώτη ειδική σύμβαση


Γενική μείωση στις πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζόμενών της, κατά 9%, προβλέπει η πρώτη ειδική επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας που υπέγραψε η εταιρεία ΝΕΟΓΑΛ στη Δράμα, και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου.

Αν και τα συνδικάτα εκφράζουν τη ριζική τους διαφωνία στον πρόσφατο νόμο, το σωματείο της εταιρείας φέρεται να συμφώνησε, με μεγάλη πλειοψηφία, και μάλιστα χωρίς να ορίζεται πως υπάρχουν άμεσα οικονομικά προβλήματα που οδήγησαν στην απόφαση αυτή. Στην αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκε στο ΣΕΠΕ (μόνον έτσι, είναι νόμιμη η όποια σύμβαση) αναφέρεται μεταξύ άλλων, πως η απόφαση ελήφθη προκειμένου να προσαρμοστεί η εταιρεία στις νέες συνθήκες της αγοράς και να διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και κρίθηκε αναγκαία για να αποφευχθεί η αύξηση στις τιμές των προϊόντων της εταιρείας και η μείωση της ανταγωνιστικότητάς της. Η νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ επεξεργάστηκε εγκύκλιο που απέστειλε ήδη στα εργατικά κέντρα και της ομοσπονδίες εργαζομένων, υποστηρίζοντας ότι οι ειδικές συμβάσεις είναι το έσχατο μέτρο που μπορεί να αποδεχθεί ένα συνδικάτα. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της όποιας διαδικασίας, είναι η διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και των λοιπών εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζόμενων στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ:

Βασική προϋπόθεση για την σύναψη επιχειρησιακής σύμβασης η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και σε επιχειρήσεις κάτω των 50 ατόμων, είναι η σύμφωνη γνώμη του σωματείου των εργαζομένων. Όπου δεν υπάρχει σωματείο απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της κλαδικής οργάνωσης από την οποία εκπροσωπούνται οι εργαζόμενοι ή της Ομοσπονδίας τους. Σε περίπτωση άρνησης του σωματείου, της κλαδικής οργάνωσης ή της Ομοσπονδίας στις προτάσεις της εργοδοσίας δεν μπορεί να ισχύσει ειδική επιχειρησιακή σύμβαση. Συνεχίζει να ισχύει η υπογραφείσα κλαδική ΣΣΕ.

Προκειμένου να συναφθεί ειδική ΕΣΣΕ, πρέπει να κατατεθεί από τον εργοδότη αλλά και από το σωματείο ή την Ομοσπονδία αιτιολογική έκθεση με τους λόγους που δικαιολογούν την πρόθεση για την υπογραφή της, στο Συμβούλιο κοινωνικού ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας. Το ΣΚΕΕΕ μπορεί να διατυπώσει απλή γνώμη για την σκοπιμότητά της.

Στο πλαίσιο της Ειδικής Επιχειρησιακής σύμβασης είναι δυνατόν οι μισθοί να αποκλίνουν από την αντίστοιχη κλαδική ΣΣΕ. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούν να είναι κάτω από τις προβλέψεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται διάταξη στο νόμο για απαγόρευση των απολύσεων κατά την διάρκεια ισχύος της Ειδικής ΕΣΣΕ μπορεί και πρέπει να απαιτηθεί απ’ τον εργοδότη η διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας κατά την διάρκεια ισχύος της συγκεκριμένης σύμβασης.

Πηγή:www.capital.gr

read more “Μείον 9% στις αποδοχές, προβλέπει η πρώτη ειδική σύμβαση”