Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΠΟ ΟΛΠ...

Η απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ για την παραχώρηση, του ΣΕΜΠΟ τελικά αν και μεταχρονολογημένα δημοσιεύτηκε...
Διαβάστε την όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΣΤΕ:

Α 1211/2010 (Ολ)

Εφόσον η ΟΛΠ ΑΕ τελεί υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, κατά την παραχώρηση ιδιαιτέρων δικαιωμάτων επί εγκαταστάσεων που ευρίσκονται εντός της λιμενικής ζώνης, των οποίων η διαχείριση και εκμετάλλευση έχουν περιέλθει σ’ αυτή, δεν διαχειρίζεται ιδιωτική της περιουσία, αλλ’ ενεργεί ως δημόσιο όργανο που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος συνιστάμενου στην εύρυθμη διεξαγωγή των θαλάσσιων συγκοινωνιών και μεταφορών – η μεταβολή προσώπου του φορέα διαχειρίσεως του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων δεν συνεπάγεται καθ’ εαυτή επιδείνωση του περιβάλλοντος και των όρων διαβιώσεως των κατοίκων των ομόρων δήμων, η οποία θεμελιώνει έννομο συμφέρον τους να προσβάλλουν τις σχετικές πράξεις.

Α 1212/2010 (Ολ)
Υπό τους εξασφαλιστικούς όρους των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στην ΟΛΠ ΑΕ δεν προκύπτει, συνεπεία της παραχωρήσεως προβλητών σε ιδιωτική εταιρεία, ούτε απώλεια των θέσεων εργασίας ούτε άλλη άμεση βλαπτική μεταβολή στο εργασιακό καθεστώς που τους διέπει και, συνεπώς, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις τους και αυτοί ατομικώς άνευ εννόμου συμφέροντος στρέφονται κατά της διακηρύξεως παραχωρήσεως.

(ΣΤΕ)

1 σχόλιο:

"Ένα γελαστό απόγευμα" είπε...

Με τις ευλογίες και του ΣτΕ λοιπόν το έγκλημα συνεχίζεται στο βωμό του "δημοσίου συμφέροντος". Αλήθεια, χοντρικά και μπακαλίστικα, ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον;
Να νοικιάζεις μια επιχείρηση για €17 εκατ. το χρόνο και να του επιστρέφεις ΦΠΑ (βάσει νόμου Μαρκεζίνη) €22 εκατ.;;;
Αλήθεια, υπάρχουν ακόμα και τώρα οι ανθέλληνες κομματικοποιημένοι κακούργοι, που επιμένουν ότι αυτή η συμφωνία είναι συμφέρουσα;